geschiedenis

De Lepelaar al veertig jaar Biologisch-Dynamische Tuinbouw.
Ik heb het bedrijf overgenomen van mijn vader. Dat was in 1971. Daar aan voorafgaande was er een zeer ingrijpende ruilverkaveling geweest van het Geestmerambacht, ook wel het Rijk der Duizend Eilanden genoemd. Voor de verkaveling lag ons land op drieëntwintig plaatsen. Na de ingreep konden we beschikken over twee grote percelen. Het varen met een motorvlet was verleden tijd. De eerste grote investering die ik deed was het kopen van een tractor van zevenentwintigduizend gulden. Daarbij schijn ik gezegd te hebben dat ik voorlopig niet ging trouwen want het geld was op. Toen nog niet wetende dat er in 1973 een stagiaire van Warmonderhof (school voor biologisch-dynamische landbouw) zou komen, Inge de Roos. Daar ben ik later mee getrouwd en mede dankzij haar positieve inzet is het bedrijf geworden wat het nu is.

Keuze voor biologisch.
Op de middelbare tuinbouwschool had ik ontdekt hoe schadelijk bestrijdingsmiddelen zijn voor mens en milieu. Zo wilde ik niet werken, daarom koos ik voor een biologisch bedrijf. Mijn vader vond het niks dat ik biologisch dynamisch wilde werken. Toch hield ook hij niet erg van chemische middelen.
Er bestond destijds een groot vooroordeel ten aanzien van de biologische landbouw. Veel collega’s in mijn omgeving en mensen uit Warmenhuizen voorspelden de levensvatbaarheid van ons bedrijf op hooguit drie jaar. In het begin was het ook zeker pionieren. Er zaten geen andere biologisch werkende bedrijven in de buurt om mee te overleggen, al kwam ik wel met een regelmaat op het bedrijf van Haisma in Bergum en bezocht ik ook het bedrijf van Jonkheer van Nispen tot Sevenaer.

De Amsterdamse tijd.
De afzet moest zelf geregeld worden, in de begin jaren is er een netwerk van winkels in Amsterdam opgebouwd.
Deze winkels kwamen voort uit de kabouterbeweging, maar ook jongerencentra als de Kosmos, de Melkweg en Paradiso begonnen met alternatieve restaurantjes. Vooral onder jongeren was gezond eten 'in' en werd er gezocht naar een relatie tussen stad en platteland. Door de toenemende vraag uit een stad als Amsterdam, maar ook elders in de provincie begon er interesse te ontstaan en kon het bedrijf verder groeien. Van 1ha in 1971 naar 7.5 ha.

Nieuwbouw en Groei jaren.
In 1974 werd er een prachtige nieuwe schuur gebouwd aan de Dergmeerweg in Warmenhuizen en twee jaar daarna werd er ook nog een - voor die tijd - zeer moderne kas aan toegevoegd. Het bedrijf werd gerund door een zeer kleurrijk gezelschap. Zo werkte er Paul van Herwijnen (zoon van Jan van Herwijnen, kunstenaar van de Bergense school), Bob Greve (advocatenzoon uit Rotterdam), de kleurrijke Hans Donderwinkel (ooit genoemd als minister van Landbouw in Roel van Duijns Oranjevrijstaat regering) en Maartje Fischer (notarisdochter uit Deventer). Tienus Vader behoorde tot de uitzonderingen; hij kwam wel uit een tuindersfamilie en had er ook nog voor geleerd. Naast het verbouwen van groente werd er ook veel tijd gestopt in de verkoop van de groente. De coöperatie Gaea werd in Bergen opgericht en nam langzaam het werk over van de rechtstreekse verkoop van de tuinderij van Warmenhuizen en ook de coöperatie Proserpina in Zuid-Holland werd een belangrijke afnemer van de producten van de Lepelaar. De eerste tien jaar van het bedrijf kenmerkten zich door een ongekende groei van wel meer dan 100% per jaar. Daardoor was het mogelijk een paar vaste krachten in dienst te nemen en kon het bedrijf verder groeien. Zo breidde het bedrijf uit met land in Oudkarspel en zelfs in Sint Pancras. In 1983 werd er ook nog een winkel geopend in het dorp Schoorl onder de naam De Lepelaar. Hierdoor werd het wel een zeer veelzijdig bedrijf.

Joris Kollewijn.
In de jaren negentig breidde het areaal zich nog gestaag uit en kreeg het bedrijf een zeer solide basis. Er werd flink geïnvesteerd in de mechanisatie en het bedrijf ging steeds professioneler werken. Dit gebeurde ook door de nieuwe kracht op De Lepelaar, Joris Kollewijn. Na een opleiding op de middelbare tuinbouwschool Warmonderhof en een stage in Warmenhuizen kwam deze jonge tuinder op de Lepelaar werken. Dit zorgde voor een totaal nieuwe impuls. Opnieuw beginnen door een verhuizing naar Sint Maarten.

Een gedeelte van het oude bedrijf in Warmenhuizen werd verkocht en een prachtig stuk tuinbouwgrond nabij Sint Maarten werd daarvoor in plaats gekocht. Daar is in 2004 een totaal nieuw bedrijf gebouwd in samenwerking met architect Wil Schagen. Een modern en veelzijdig bedrijf met moderne koelcellen, maar ook een knus bedrijfswinkeltje. Er kan nu meer dan een miljoen kg aan producten in de schuur verwerkt worden. Wat opvalt is de speciale architectuur van het bedrijf en de ruime bedrijfshal, daar achter liggen prachtige nieuwe kassen. Het bedrijf is weer totaal opnieuw begonnen, klaar voor de eenentwintigste eeuw. Het is nu de Maatschap Schrijver/Kollewijn, daar zijn we best wel trots op.

Jan Schrijver