nieuws / Erkenning koploperspositie bio landbouw

« terug naar overzicht

De biologische landbouw verdient een plek als voorbeeld ('best practice') in het overheidsbeleid.

In Nederland wordt de biologische landbouw nog té vaak onenoemd gelaten en is de aandacht primair gericht op de gangbare landbouw en de stapjes die daar gezet moeten worden richting meer duurzaamheid. Dit in tegenstelling tot de duidelijkheid die 'Brussel' verschaft: groeien naar 25% biologisch areaal in 2030.

Dit was een belangrijke conclusie tijdens het werkbezoek van Ilse Zaal (gedeputeerde landbouw Provincie Noord-Holland) aan ons bedrijf, op vrijdag 22 april 2022. Aanwezig tijdens het bezoek waren enkele ambtenaren van de provincie, Michael Wilde van Bionext, de landelijke belangenbehartiger voor de biologische sector en Jan Knook, voorzitter van Bio-NH, de vereniging voor biologische boeren in Noord-Holland.

'Practice what you preach'
Michael Wilde (Bionext) beaamde hoe belangrijk het is om heldere doelen te stellen en de vele voordelen van biologische produceren met naam en toenaam te noemen. Volgens de belangenbehartiger zijn er wel positieve voortekenen dat het beleid zich meer gaat richten op biologisch.  

De provincie is een belangrijk overheidsorgaan voor biologische boeren, omdat het een scala aan taken heeft op gebied van natuurbehoud en landschappelijke kwaliteit. 'Betere samenwerking met biologische boeren op dit punt, zou een goede opsteker zijn voor de sector', aldus Jorinde Schrijver (De Lepelaar). Landtransacties zijn cruciaal bij het opbouwen en duurzaam voortzetten van een bedrijf. Nog te vaak wordt er wel gezegd dat toename van biologisch areaal belangrijk is, maar als het er op aankomt zijn grondtransacties puur op financiële parameters gebaseerd.   

Samenwerking in Noord-Holland
Het voordeel van samenwerking en schaalgrootte van bio-areaal kwam ook in praktische zin aan bod. Joris Kollewijn (De Lepelaar) lichtte toe hoe belangrijk het is om in het dagelijkse werk samen op te kunnen trekken. Als voorbeeld noemde hij samenwerking in grotere teelten. Wanneer er meedere boeren in één regio meedoen, wordt het voor de industrie-afnemers bijvoorbeeld interessant om er een zogenaamde oogsttrein heen te sturen. Dit is een uitgekiende logistiek van grote oogstmachines en transport (gekoeld) die komen oogsten. Dit is kostentechnisch alleen interessant als er voldoende boeren binnen één gebied meedoen. 

Tijdens het werkbedoek was er een rondleiding over het Lepelaar-terrein. Het gezelschap bekeek de bedrijfswinkel, de kassen en de landerijen rondom de bedrijfsgebouwen.

Werkbezoek kasWerkbezoek winkel