nieuws / Demeter wil alles van ons weten!

« terug naar overzicht

Stichting Demeter - kortgezegd de hoeder van de biologisch dynamische sector - vond het deze zomer tijd worden om ons een flink aan de tand te voelen over ons bedrijf.

Interview over bedrijfsopvolging
In juni spraken we met een journalist over bedrijfsopvolging. Dit heeft geresulteerd in een interview in het Demeter Magazine van september 2019.

Eén van de vragen tijdens het interview was hoe wij het thema 'van kringloop naar opwaartse spiraal' kunnen doorvertalen naar de bedrijfsopvolging? Als voormalig-journalist moest ik (Jorinde) even op mijn hoofd krabben. 'Wat bedoel je daar eigenlijk mee?'. Mijn vader redde me en gaf er een prachtige draai aan, zo kun je lezen in het stuk.    

Demeter-controle
Ook hadden we deze maand (september) een inspecteur van Demeter op visite. De controle is erop gericht om te toetsen of je wel opereert volgens de Demeter-normen, immers alleen dan mag je het keurmerk voeren. Deze controle - in de drukste tijd van het jaar - kwam voor ons bovenop een controle van Skal en Global GAP.

Om een kijkje in de keuken te geven: een Demeter inspecteur komt op bezoek en neemt 2-3 uur de tijd om het bedrijf te bekijken en vragen te stellen/papierwerk in te zien over zaken als: mestgebruik (hoeveelheid maar ook combinatie van typen natuurlijke meststoffen), inkoop van zaden en plantgoed (o.a. geen zogenaamde cms rassen), vruchtwisseling (schema van verschillende teelten door de jaren heen) en niet te vergeten het gebruik van praparaten.

Zonder op- of aanmerkingen zijn we door de keuring gekomen. Voor ons was vooral de meerwaarde dat er aan de lunchtafel weer eens driftig meningen werden uitgewisseld over de waarde van bd, over de zin en/of onzin van preparaten etc.

Wil je zelf weten waarin biologisch verschilt van biologisch dynamisch. Lees 'Bio is mooi, Demeter gaat verder', eveneens in het Demeter Magazine van september. De foto bij het artikel is bij ons op het land in 't Rijpje genomen. De blauwe bloemetjes zijn van het vlas.

Links
Het gehele Demeter magazine leest u hier