nieuws / Waarom wij niet protesteerden

« terug naar overzicht

Het protest van ‘onze’ boeren – lees gangbare boeren – is voor iedereen hoorbaar en voelbaar. Op dit moment lijkt vooral te gelden: hoe groter de mond, hoe verder je komt.

Opinie van Lepelaar oprichter Jan Schrijver

1907 Jan Schrijver_webKring-loop naar het Binnenhof
In deze realiteit voelen nu ook ‘de andere’ boeren zich genoodzaakt hun stem te laten horen. Met als resultaat: een wandeling, de zogenaamde Kring-loop (dinsdag 14 januari 2020), vrij naar de landbouwvisie van minister Schouten waarin kringlooplandbouw de stip op de horizon vormt. De kring-loop eindigt bij het Binnenhof met het aanbieden van een 10-stappenplan die volgens de aanbieders, ruim 50 maatschappelijke organisaties, moet leiden tot een betere vorm van landbouw in Nederland.

Geen 'onze boer' geen 'kringloper'
Ik voel me noch door ‘onze boeren’, noch door de ‘kringlopers’ vertegenwoordigd. De eerste groep ontkent een rol te hebben in het ecologische drama dat zich voor onze ogen afspeelt en geeft vooralsnog geen enkel blijk open te staan voor het omschakelen naar een andere vorm van landbouw. Mijn zorg is dat er straks veel geld gaat naar herstructurering en sanering, zonder dat er vergroend wordt.

De tweede groep schetst een idealistisch vergezicht en koppelt daar nauwelijks realiteit aan. Waarom wordt er in het stappenplan niet expliciet gerept over de biologische en biologisch dynamische landbouw? Waarom wordt er voorbij gegaan aan de hete hangijzers zoals de salarisniveaus in de landbouw, aan de prijzen die wij voor onze producten krijgen en niet te vergeten de kosten voor de aanschaf of pacht van grond?

Achterstand bio in Nederland 
Nederland loopt ver achter op het gebied van de biologische landbouw. In ons land wordt nog maar 4% van het areaal biologisch geteeld en dat vind ik diep treurig. Supermarkten beginnen biologische producten in de schappen te leggen maar de juiste prijs betalen geeft nog een hoop discussie.

Om deze reden gaf ik me op voor een werkgroep ‘verdienmodel’ tijdens de door het ministerie van LNV georganiseerde dag over de kringlooplandbouw. Deze sessie werd tot mijn stomme verbazing afgelast. Op zo’n moment voel ik me als alle boeren en denk ik alleen maar: waar zijn ze op het ministerie eigenlijk mee bezig? 

Verdienmodel
Ons biologisch-dynamisch bedrijf De Lepelaar (75 hectare akker- en tuinbouw) bestaat bijna vijftig jaar en vervult een scala aan maatschappelijke rollen in de regio, zoals die van opleider, werkgever, aanbieder van verse groenten, landschapsverfraaier en toevluchtsoord voor insecten, vogels etc.

Het verdienmodel van De Lepelaar is robuust, maar dat is niet vanzelf gegaan. Deze vorm van landbouw vraagt een lange adem, ondernemersgeest en ontzettend veel energie.

Om een voorbeeld te noemen: werken aan bodemvruchtbaarheid vraagt tijd en ruimte. De natuur herstelt zich namelijk langzaam en voor het toepassen van een goede vruchtwisseling, groenbemesters en bloemenranden is ruimte nodig.
Voor al deze zaken moet betaald worden.

Trots op onze klanten
Wij hebben als bedrijf het geluk dat we een groeiende klantenkring hebben die hiertoe bereid is. Hetzelfde geldt voor de klanten van Ekoplaza en de Estafette winkels, die wij via de groothandels beleveren. Zonder dit gouden publiek zouden wij niet in staat zijn ons hard te blijven maken voor een andere vorm van landbouw.